ขี้เมา ขี้เหล้า ภาษาเกาหลี

주정꾼
(주정꾼 อ่านว่า jujeongkkun)

ขี้เมา ขี้เหล้า ภาษาเกาหลี 주정꾼

ตัวอย่างประโยค 주정꾼 ภาษาเกาหลี

천재고 주정꾼
내가 형편없는 사람이긴 했지만 주정꾼은 아니어요
개과천선한 주정꾼과 있다고 해서 인생을 즐기지 못하면 안되잖아