คนดิบ สัตว์ทุกชนิด ภาษาเกาหลี

금수
(금수 อ่านว่า geumsu)

คนดิบ สัตว์ทุกชนิด ภาษาเกาหลี 금수

ตัวอย่างประโยค 금수 ภาษาเกาหลี