การสอบผ่าน การสอบไล่ได้ ภาษาเกาหลี

급제
(급제 อ่านว่า geubje)

การสอบผ่าน การสอบไล่ได้ ภาษาเกาหลี 급제

ตัวอย่างประโยค 급제 ภาษาเกาหลี