คืนเดือนหงาย ภาษาเกาหลี

달밤
(달밤 อ่านว่า dalbam)

คืนเดือนหงาย ภาษาเกาหลี 달밤

ตัวอย่างประโยค 달밤 ภาษาเกาหลี

달 달 달밤이다!
달밤에 취해서 배를 두드리네 .