ในเวลาฝนตก ในระหว่างฝนตก ภาษาเกาหลี

우중
(우중 อ่านว่า ujung)

ในเวลาฝนตก ในระหว่างฝนตก ภาษาเกาหลี 우중

ตัวอย่างประโยค 우중 ภาษาเกาหลี