การใช้สอยทุกวัน (รับจ้าง ทำงาน)รายวัน ภาษาเกาหลี

일용
(일용 อ่านว่า il-yong)

การใช้สอยทุกวัน (รับจ้าง ทำงาน)รายวัน ภาษาเกาหลี 일용

ตัวอย่างประโยค 일용 ภาษาเกาหลี

일용양식을 주옵시고 우리 죄를 사하여 주옵소서