มีลักษณะ เกิด ได้ ภาษาเกาหลี

생기다
(생기다 อ่านว่า saeng-gida)

มีลักษณะ เกิด ได้ ภาษาเกาหลี 생기다

ตัวอย่างประโยค 생기다 ภาษาเกาหลี

이런일이 생기다니 참 이상하네 ?
여행을 갔을 때 이런 일이 생기다니