ง่าย สบายๆ ภาษาเกาหลี

편하다
(편하다 อ่านว่า pyeonhada)

ง่าย สบายๆ ภาษาเกาหลี 편하다
อึดอึดใจ ไม่สบาย ภาษาเกาหลี 불편하다

ตัวอย่างประโยค 편하다 ภาษาเกาหลี

드레스 때문에 불편하다