ที่พักให้เช่าแบบกินนอน หอพัก ภาษาเกาหลี

하숙집
(하숙집 อ่านว่า hasugjib)

ที่พักให้เช่าแบบกินนอน หอพัก ภาษาเกาหลี 하숙집

ตัวอย่างประโยค 하숙집 ภาษาเกาหลี

당신은 제 하숙집에 쳐들어와선 안돼요. / 자넨 증거를 숨겨선 안됐지. 그리고 쳐들어온 게 아냐 .
당신 하숙집 전체가 ?