หลบ เลี่ยง หลบหลีก ภาษาเกาหลี

피하다
(피하다 อ่านว่า pihada)

หลบ เลี่ยง หลบหลีก ภาษาเกาหลี 피하다
อับอาย ภาษาเกาหลี 창피하다

ตัวอย่างประโยค 피하다 ภาษาเกาหลี

말씀시기 창피하다고 해도 난 신경 안 써요
수가 없어. 창피하다