อุปสรรค สิ่งกีดขวาง ภาษาเกาหลี

걸림돌
(걸림돌 อ่านว่า geollimdol)

อุปสรรค สิ่งกีดขวาง ภาษาเกาหลี 걸림돌

ตัวอย่างประโยค 걸림돌 ภาษาเกาหลี

자네경력에 걸림돌이 될지도 몰라
라틴 아메리카와의 무역에 있어 카스트로는 걸림돌이었다