กองกำลังเคลื่อนที่เร็ว(ทหาร) ภาษาเกาหลี

기동대
(기동대 อ่านว่า gidongdae)

กองกำลังเคลื่อนที่เร็ว(ทหาร) ภาษาเกาหลี 기동대

ตัวอย่างประโยค 기동대 ภาษาเกาหลี

기동대출동했어 .
경찰 기동대총격을 가했고