ร่างกายท่อนล่าง ภาษาเกาหลี

하반신
(하반신 อ่านว่า habansin)

ร่างกายท่อนล่าง ภาษาเกาหลี 하반신

ตัวอย่างประโยค 하반신 ภาษาเกาหลี

내가 17살때 난 허리부러져서 거의 하반신 마비상태였어
젠장, 하반신에 감각이 없어!
하반신에 감각이 없어!