อเมริกันฟุตบอล ภาษาเกาหลี

미식축구
(미식축구 อ่านว่า misigchuggu)

อเมริกันฟุตบอล ภาษาเกาหลี 미식축구

ตัวอย่างประโยค 미식축구 ภาษาเกาหลี

미식축구는 내가 더 잘 알아
– 꼭 미식축구공 같잖아. – 그만좀해요 메서