การตี การโบย ภาษาเกาหลี

매질
(매질 อ่านว่า maejil)

การตี การโบย ภาษาเกาหลี 매질

ตัวอย่างประโยค 매질 ภาษาเกาหลี

♪ 매질한 놈들을 쏴 버릴거야 ♪