การตรวจ การตรวจตรา ภาษาเกาหลี

순시
(순시 อ่านว่า sunsi)

การตรวจ การตรวจตรา ภาษาเกาหลี 순시

ตัวอย่างประโยค 순시 ภาษาเกาหลี