การลาดตระเวน การตระเวน ภาษาเกาหลี

순회
(순회 อ่านว่า sunhoe)

การลาดตระเวน การตระเวน ภาษาเกาหลี 순회
การตระเวนแสดง การแสดงสัญจร ภาษาเกาหลี 순회공연

ตัวอย่างประโยค 순회 ภาษาเกาหลี

– 전 아틀랜타전역순회공연중이었죠 – 순회공연. .