พระคัมภีร์ใหม่ ภาษาเกาหลี

신약
(신약 อ่านว่า sin-yag)

พระคัมภีร์ใหม่ ภาษาเกาหลี 신약

ตัวอย่างประโยค 신약 ภาษาเกาหลี