ค่าเงินสูง ภาษาเกาหลี

절상
(절상 อ่านว่า jeolsang)

ค่าเงินสูง ภาษาเกาหลี 절상
อาการบาดเจ็บกระดูกร้าว ภาษาเกาหลี 골절상

ตัวอย่างประโยค 절상 ภาษาเกาหลี

다른 팔은 상박골 아래 가벼운 골절상이었대