โต๊ะอาหาร ภาษาเกาหลี

밥상
(밥상 อ่านว่า babsang)

โต๊ะอาหาร ภาษาเกาหลี 밥상

ตัวอย่างประโยค 밥상 ภาษาเกาหลี

굴러들어온 밥상을 차 버렸네!