ประวัติศาสตร์ การศึกษาประวัติศาสตร์ ภาษาเกาหลี

역사학
(역사학 อ่านว่า yeogsahag)

ประวัติศาสตร์ การศึกษาประวัติศาสตร์ ภาษาเกาหลี 역사학

ตัวอย่างประโยค 역사학 ภาษาเกาหลี

비비안 웸블리 양 옥스퍼드 대학 역사학 석사