ริมลำธาร ภาษาเกาหลี

개울가
(개울가 อ่านว่า gaeulga)

ริมลำธาร ภาษาเกาหลี 개울가

ตัวอย่างประโยค 개울가 ภาษาเกาหลี

– 개울가에 올챙이 두 마리 .