นักแสดงกายกรรม ภาษาเกาหลี

곡예사
(곡예사 อ่านว่า gog-yesa)

นักแสดงกายกรรม ภาษาเกาหลี 곡예사

ตัวอย่างประโยค 곡예사 ภาษาเกาหลี

곡예사 .