นิกายโปรเตสแตนต์ ภาษาเกาหลี

개신교
(개신교 อ่านว่า gaesingyo)

นิกายโปรเตสแตนต์ ภาษาเกาหลี 개신교

ตัวอย่างประโยค 개신교 ภาษาเกาหลี

개신교, 침례교 유대교 같은 종교들 말이야
개신교,