บ้าน ครอบครัว ภาษาเกาหลี

집구석
(집구석 อ่านว่า jibguseog)

บ้าน ครอบครัว ภาษาเกาหลี 집구석

ตัวอย่างประโยค 집구석 ภาษาเกาหลี

이놈의 집구석 .