การต่อสู้ด้วยดาบ ภาษาเกาหลี

칼싸움
(칼싸움 อ่านว่า kalssaum)

การต่อสู้ด้วยดาบ ภาษาเกาหลี 칼싸움

ตัวอย่างประโยค 칼싸움 ภาษาเกาหลี

– 난 운전하고 있었잖아 – 죄송한데 광선으로 칼싸움하고 있었거든요