การขึ้นบ้านใหม่ ภาษาเกาหลี

집들이
(집들이 อ่านว่า jibdeul-i)

การขึ้นบ้านใหม่ ภาษาเกาหลี 집들이

ตัวอย่างประโยค 집들이 ภาษาเกาหลี

집들이한대 방금 집을 다 지었대