เสียงระเบิด ภาษาเกาหลี

폭발음
(폭발음 อ่านว่า pogbal-eum)

เสียงระเบิด ภาษาเกาหลี 폭발음

ตัวอย่างประโยค 폭발음 ภาษาเกาหลี

– 폭발음이 날 때를 기다십시오