การผ่านสงครามภูเขาและสงครามทะเล ภาษาเกาหลี

산전수전
(산전수전 อ่านว่า sanjeonsujeon)

การผ่านสงครามภูเขาและสงครามทะเล ภาษาเกาหลี 산전수전

ตัวอย่างประโยค 산전수전 ภาษาเกาหลี

종양이 같은 늙은 개는 산전수전 다 겪었어