โดยไม่เลือก อะไรก็ได้ ภาษาเกาหลี

무차별적
(무차별적 อ่านว่า muchabyeoljeog)

โดยไม่เลือก อะไรก็ได้ ภาษาเกาหลี 무차별적

ตัวอย่างประโยค 무차별적 ภาษาเกาหลี

이렇게 벌레 먹은 모양의 무차별적인 개발