การร่วมแรงร่วมใจ ภาษาเกาหลี

의기투합
(의기투합 อ่านว่า uigituhab)

การร่วมแรงร่วมใจ ภาษาเกาหลี 의기투합

ตัวอย่างประโยค 의기투합 ภาษาเกาหลี

의기투합