ที่มีความหงุดหงิดง่าย ภาษาเกาหลี

신경질적
(신경질적 อ่านว่า singyeongjiljeog)

ที่มีความหงุดหงิดง่าย ภาษาเกาหลี 신경질적

ตัวอย่างประโยค 신경질적 ภาษาเกาหลี

예를들어, 내가 선생님이 신경질적이라고 말한적 없는데
내가 선생님이 신경질적이라고 말한적 없는데