การรับผิดชอบความเสียหาย ภาษาเกาหลี

위험 부담
(위험 부담 อ่านว่า wiheom budam)

การรับผิดชอบความเสียหาย ภาษาเกาหลี 위험 부담

ตัวอย่างประโยค 위험 부담 ภาษาเกาหลี

위험 부담이 컸죠