การเหยียดผิว ภาษาเกาหลี

인종 차별
(인종 차별 อ่านว่า injong chabyeol)

การเหยียดผิว ภาษาเกาหลี 인종 차별

ตัวอย่างประโยค 인종 차별 ภาษาเกาหลี

인종 차별이잖아요