น่ะค่ะ/ครับ ก็ ยังไงหล่ะคะ/ครับ ภาษาเกาหลี

잖아요
(잖아요 อ่านว่า janh-ayo)

น่ะค่ะ/ครับ ก็ ยังไงหล่ะคะ/ครับ ภาษาเกาหลี 잖아요

ตัวอย่างประโยค 잖아요 ภาษาเกาหลี

내보낸 사람들은 비무장이잖아요
혼자고 싶다고 했는데 라디오는 듣잖아요 ?
대학생들이 수틀리면 몰려와서 불을 지르잖아요
봤잖아요, 이 잔인무도한 짓을
저 4사람곧장 오게 놔뒀잖아요
전기가 있잖아요
한참이나 기다렸잖아요
얘기아니잖아요 엄마랑은 상관없는 거예요
하지만 원장 수녀님 수녀님은 말씀 중이시잖아요
그냥 어린 여자들이잖아요
당신 친구 있잖아요 … 왜 저를 위해서 이러는거죠 ?
말했잖아요, 여기가 어떻게 돌아가는지고 싶다고요!
바깥 세상단절시키시려고 애를 데려오셨잖아요
– 약요. 아버지껀데 빼앗아가려고 하잖아요
교회는 100년 이상 관행재검토하지 않았잖아요
어겼잖아요! 거짓말쟁이예요 아니면 어떻게 알았겠어요 ?
오늘은 방문하는 날이 아니잖아요
제가 무엇을 위해 단식는지 물으셨잖아요 ?
호출기 같은건 … 꺼두셔도 되잖아요
음 … 그래도 스케줄이 바뀔 수도 있잖아요
– 난 더이상 어닉셉터블 하지 않잖아요 갈수 있자나요뉴욕 가야해요 – 다 끝난거라 말했잖소
– 모니카 … 빅터가 떠난대요 – 알고있어요 … 집에 가는거잖아요
아시잖아요, 부장님이 데려다 놓으신거라고요
음 … 이걸 봐요 젖어있다고 써있잖아요
아시잖아요, 미국정부가 크로코지아를 인정해야 새로비자발급될 수 있다는것을