ค่าไฟ ค่าไฟฟ้า ภาษาเกาหลี

전기 요금
(전기 요금 อ่านว่า jeongi yogeum)

ค่าไฟ ค่าไฟฟ้า ภาษาเกาหลี 전기 요금

ตัวอย่างประโยค 전기 요금 ภาษาเกาหลี

전기 요금을 내고 치료 방법을 찾아내기나 해