อายุสมอง อายุทางสมอง ภาษาเกาหลี

정신 연령
(정신 연령 อ่านว่า jeongsin yeonlyeong)

อายุสมอง อายุทางสมอง ภาษาเกาหลี 정신 연령

ตัวอย่างประโยค 정신 연령 ภาษาเกาหลี

정신 연령이 아홉수준이지 .