อาหารจานด่วน ภาษาเกาหลี

패스트푸드
(패스트푸드 อ่านว่า paeseuteupudeu)

อาหารจานด่วน ภาษาเกาหลี 패스트푸드

ตัวอย่างประโยค 패스트푸드 ภาษาเกาหลี

니 뱃속에는 패스트푸드만 들어있잖아!