ไร้ความหมาย ไม่มีสติ ไร้ประโยชน์ ภาษาเกาหลี

무의미하다
(무의미하다 อ่านว่า muuimihada)

ไร้ความหมาย ไม่มีสติ ไร้ประโยชน์ ภาษาเกาหลี 무의미하다

ตัวอย่างประโยค 무의미하다 ภาษาเกาหลี

마른 풀잎에 부는 바람처럼 조용하고 무의미하다’