แผนการสอน ประมวลรายวิชา ภาษาเกาหลี

강의 계획서
(강의 계획서 อ่านว่า gang-ui gyehoegseo)

แผนการสอน ประมวลรายวิชา ภาษาเกาหลี 강의 계획서

ตัวอย่างประโยค 강의 계획서 ภาษาเกาหลี

난 강의 계획서를 주진 않을 거라고