นายทุนหน้าเลือด ภาษาเกาหลี

고리대금업자
(고리대금업자 อ่านว่า golidaegeum-eobja)

นายทุนหน้าเลือด ภาษาเกาหลี 고리대금업자

ตัวอย่างประโยค 고리대금업자 ภาษาเกาหลี

고리대금업자에, 도박 중개업자마약 판매까지
고리대금업자에,