เหล่าคนที่ขาดคุณสมบัติ ภาษาเกาหลี

어중이떠중이
(어중이떠중이 อ่านว่า eojung-itteojung-i)

เหล่าคนที่ขาดคุณสมบัติ ภาษาเกาหลี 어중이떠중이

ตัวอย่างประโยค 어중이떠중이 ภาษาเกาหลี

어중이떠중이 모여있는 변변찮은 곳에 있었습니다