ตลกขบขัน สนุกสนาน เฮฮา ภาษาเกาหลี

유머러스하다
(유머러스하다 อ่านว่า yumeoleoseuhada)

ตลกขบขัน สนุกสนาน เฮฮา ภาษาเกาหลี 유머러스하다

ตัวอย่างประโยค 유머러스하다 ภาษาเกาหลี

왜 난 항상 니가 유머러스하다는 걸 까먹는지 몰라