หรือไม่ จึง หรือเปล่า ภาษาเกาหลี

는지
(는지 อ่านว่า neunji)

หรือไม่ จึง หรือเปล่า ภาษาเกาหลี 는지
ไม่แน่ใจว่าจะ หรือเปล่า จะ หรือเปล่าก็ไม่รู้ ภาษาเกาหลี 려는지
หรือไม่ครับ หรือไม่คะ ภาษาเกาหลี 는지요

ตัวอย่างประโยค 는지 ภาษาเกาหลี

왜 이 법정출두했는지 압니까 ?
어떻게 길들이고 어떻게 갉아먹는지
왜들 그런 짓을 하는지 모르겠어요
어떻게 네가 그런 말을 하는지 모르겠다
알기나 하는지, 지금비상시이란
하지만 아마도 이런 생각이었는지도 몰라요
그냥 그걸 느꼈는지 모르겠어, 알아 ?
그뒤로 아무무슨일이 일어났는지 모르죠, 하지만
워싱턴 DC를 걸으면서 왜 그러는지 –
방아쇠를 당겨, 표적어디가 맞는지는 순전히 운이다
어디로 가는지 못 보면 어떻게 해요 ?
여기서 제 딸에게 무슨 짓을 하는지 알고 싶군요
– 제가 왜 왔는지 모르신다고요 ?
내 딸에게 무슨 일이 벌어지는지 알고 싶은 것 뿐이에요, 그게 다라고요
여러분 중 누가 진짜로 속해 있는지 결정하고
그게 어딨는지 알고 ?
왜 그랬는지 말해봐요
차이점을 아는지 궁금해서야
하느님영원히 결혼준비가 되었는지 아닌지를요
그분의사소통을 하는지 아닌지 분간수가 없어
아직침묵이었는지 깨닫지 못했습니다
여기 왜 왔는지 아세요 ?
신이 존재는 하는지에 대해
난 걔가 어떤 앤지 여기서 뭘 하는지 이해가 안 돼
어떻게 돌아가는지 이해가 안 되네