อย่างนี้อย่างโน้น ภาษาเกาหลี

이러쿵저러쿵
(이러쿵저러쿵 อ่านว่า ileokungjeoleokung)

อย่างนี้อย่างโน้น ภาษาเกาหลี 이러쿵저러쿵

ตัวอย่างประโยค 이러쿵저러쿵 ภาษาเกาหลี

우리더러 이러쿵저러쿵 해