ขี้เมาอาละวาด ไอ้ขี้เมาอาละวาด ภาษาเกาหลี

주정뱅이
(주정뱅이 อ่านว่า jujeongbaeng-i)

ขี้เมาอาละวาด ไอ้ขี้เมาอาละวาด ภาษาเกาหลี 주정뱅이
คนดื่มเหล้าแล้วพาล คนดื่มเหล้าแล้วเกเร ภาษาเกาหลี 술주정뱅이

ตัวอย่างประโยค 주정뱅이 ภาษาเกาหลี

– 이 정도로 끝난 게 … – 닥쳐요, 이 주정뱅이!
술주정뱅이 아빠용서해주고
– 맨날 당신에서만 욕했거든요아주전적술주정뱅이로구만, 훌륭해!
난 주정뱅이야
메리의 아버지술주정뱅이었어
아니면, 주정뱅이 마틴 ?
진정해, 주정뱅이야! – 꺼져!
망할 자식, 배신자 꺼져, 주정뱅이야
주정뱅이들한테 아무