บังเกอร์ หลุมหลบภัย ภาษาเกาหลี

벙커
(벙커 อ่านว่า beongkeo)

บังเกอร์ หลุมหลบภัย ภาษาเกาหลี 벙커

ตัวอย่างประโยค 벙커 ภาษาเกาหลี

개스실을 짓거나, 기관총 벙커를 구축하여,
곧바로 가면 나오는 벙커를 베벌리힐즈라고
허버드는 처음부터 알고있었어요 ( 토니 오테가, 언론인, ” 언더그라운드 벙커 ” 블로그 )
C벙커에
벙커가 터진다!
– 벙커에 들어갔는데 .
미국 대통령은 벙커에 있나 ?
언더그라운드 벙커 블로그 )