การปั่นด้าย การปั่นฝ้าย ภาษาเกาหลี

방적
(방적 อ่านว่า bangjeog)

การปั่นด้าย การปั่นฝ้าย ภาษาเกาหลี 방적
ที่เปิด ที่เป็นอิสระ ที่ไม่ปิดกั้น ภาษาเกาหลี 개방적

ตัวอย่างประโยค 방적 ภาษาเกาหลี

문서목적은 좀 더 개방적이고 환영받는 이미지를 보여주는 시각으로
일방적인 요구뿐이군
디누치가 1959년에 녀석을 일방적으로 팼지
서로 개방적으로 하는거야