แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด แป้นตัวอักษร ภาษาเกาหลี

자판
(자판 อ่านว่า japan)

แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด แป้นตัวอักษร ภาษาเกาหลี 자판
เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภาษาเกาหลี 자판기

ตัวอย่างประโยค 자판 ภาษาเกาหลี

계단 옆에 자판기 있어
자판기실’