บอกให้ น่ะนะ ให้ เนี่ยนะ ภาษาเกาหลี

으라니
(으라니 อ่านว่า eulani)

บอกให้ น่ะนะ ให้ เนี่ยนะ ภาษาเกาหลี 으라니
ก็บอกแล้วไงว่า ก็บอกว่า ไง ภาษาเกาหลี 으라니까

ตัวอย่างประโยค 으라니 ภาษาเกาหลี

내려놓으라니까
조용히라면서 또 읽으라니, 대체 어떡하란 거예요 ?
뭐 좀 먹으라니까